អ្នកមិនសូវ active ហ្វេសប៊ុក ប្រយ័ត្ន…

ហ្វេសប៊ុកជាបណ្តាញសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យុវវ័យខ្មែរនិយមលេងហ្វេសប៊ុក ឯចាស់ៗមួយចំនួនក៏លេងដែរ។

លេងហ្វេសប៊ុកពិតជាសប្បាយមែន! ប៉ុន្តែព្រមជាមួយនឹងភាពរីករាយ និងទំនើប អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗ ក្នុងនោះមាន ហេក ផងដែរ។

ហេក ជាភាសាអង់គ្លេស Hack មានន័យថា ការលួចចូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត។

កាលពីមុន ការហេកមានតែនៅបរទេស ប៉ុន្តែពេលនេះបានចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើង ជាពិសេសការហេកចូលហ្វេសប៊ុក។

ការហេកហ្វេសប៊ុកច្រើនកើតឡើងលើ account ណាដែលមិនសូវសកម្ម ឬមានលេខសម្ងាត់ខ្សោយ។ អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកចូលចិត្តប្រើលេខសម្ងាត់ ដូចជាឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ជាពិសេសលេខ ទូរស័ព្ទ។ ទាំងនេះសុទ្ធតែងាយចាំ ប៉ុន្តែក៏ងាយឲ្យគេហេកចូលដែរ។

ចំពោះអ្នកមិនសូវសកម្ម ច្រើនតែអ្នកលេងដែលមានអាយុច្រើន។ ចាស់ៗដែលលេងហ្វេសប៊ុកមានតិចនាក់ដែលចេះលេងពិតប្រាកដ ក្រៅពីនេះ ពួកគាត់មានហ្វេសប៊ុកដោយសារកូនចៅបើក​​ account ឲ្យ។ អ្នកខ្លះបានតែបើកចោល តែមិនដឹងលេងយ៉ាងម៉េច។ អ្នកខ្លះទៀតបើកហើយឲ្យកូនចៅលេងជំនួស។ល។ ដោយសារតែបែបនេះ account ហ្វេសប៊ុករបស់ពួកគាត់ ងាយរងគ្រោះជាងគេ។

ជាក់ស្តែងដូចជា account ហ្វេសប៊ុករបស់ប្រធានអង្គការដំរីស ដែលគាត់មានអាយុច្រើន គាត់មិនបានសកម្មលើហ្វេសប៊ុករបស់គាត់ នាំឲ្យមានគេហេកចូលបាន ហើយប្រើប្រាស់ ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះគាត់ទៅ post រឿងមិនល្អ និងរឿងទាក់ទងនយោបាយ។ ហ្វេសប៊ុករបស់គាត់ត្រូវបានគេហេកចូលពីរដងហើយ។ នេះជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់អ្នកលេង ហ្វេសប៊ុកទាំងឡាយ។

ដើមី្បចៀសវាងបញ្ហានេះ នាងខ្ញុំសូមផ្តល់នូវយោបល់ខ្លះៗដល់បណ្តាលអ្នកលេងហ្វេសប៊ុក៖

  • ដាក់លេខសម្ងាត់ខ្លាំងៗ ដូចជា ប្រយោគ ឬអក្សរលាយលេខ
  • កុំបើកទុកចោល ត្រូវ log out ពេលអ្នកឈប់លេង (ជាពិសេសលេងហ្វេសប៊ុកតាមទូរស័ព្ទ)
  • ត្រូវតែឧស្សាហ៍ post យ៉ាងហោចណាស់ពីរថ្ងៃ post (រូបភាព) មួយ
  • ត្រូវប្តូរលេខសម្ងាត់បីខែម្តង
  • កុំ share សារជូនពរ ឬសារប្រាប់ឲ្យផ្ញើទៅមិត្តចំនួនប៉ុណ្ណេះ នឹងមានសំណាងជាដើម (ព្រោះនេះអាចឆ្លងមេរោគ និងឲ្យអ្នកហេកគ្រប់គ្រងលើហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក)
  • កុំ​​ add friend ឬ confirm អ្នកដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ ឬគ្មាន mutual friends
  • ក្នុងករណីមាន friend ដែលធ្លាប់ add ហើយ បែរជាឃើញមាន account ឈ្មោះដូចគ្នាមក add សូមកុំទាន់អាល confirm អ្នកគួរសួរបញ្ជាក់មិត្តរបស់អ្នកសិន ព្រោះខ្លាចនោះជា account ក្លែងក្លាយ
  • កុំមាន account ច្រើនពេក ព្រោះខ្លាចអ្នកគ្រប់គ្រងមិនបានអស់

ខាងលើនេះជាជំនួយក្នុងអាចការពារហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកកុំឲ្យគេហេកចូលបាន។ ទោះយ៉ាងណា អ្នកត្រូវតាមដាន ត្រួតពិនិត្យមើលហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកជាប្រចាំដើមី្បឲ្យកុំមានការធ្លោះធ្លោយ។ ក្នុងករណីអ្នកមិនសូវបានលេង អ្នកគួរបិទ account នោះ ដោយដករូបភាពសំខាន់ៗ និងដូរឈ្មោះពិតរបស់អ្នកចេញពី account មុននឹងបិទ ព្រោះធ្វើបែបនេះ ទោះបីគេហេក account នោះបាន ក៏គេមិនអាចប្រើប្រាស់ឈ្មោះ និងរូបរបស់អ្នកដែរ៕

Advertisements Like this:Like Loading... Related